Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka > O městské policii > Historie

 
 

Historie Městské policie Kladno

 

 
 

MP

1992
Historie Městské policie Kladno začíná svou kapitolu v únoru roku 1992, kdy městské zastupitelstvo přijalo rozhodnutí o jejím založení. Tehdy byl koncept obecních policií stále ještě v počátečních fázích svého vývoje. Četné debaty o potřebnosti zavedení další policejní složky, spekulace o pravomocích a kompetencích obecních policií a role strážníků byly na pořadu dne. V té době si pravděpodobně málokdo dokázal představit, že strážníci se v budoucnu stanou nezbytnou součástí mnoha měst a obcí.


Městská policie Kladno, jako jeden z průkopníků tohoto hnutí, si postupem času vybudovala reputaci důležitého a respektovaného partnera Policie České republiky. Pro obecní úřady se stala klíčovým společníkem, pro ty, kteří se dopouštějí přestupků, symbolem autority, zatímco pro poctivé občany představuje ochranu a podporu. Městská policie Kladno dnes stojí pevně v popředí komunitní bezpečnosti a ve své práci pokračuje s neustálým závazkem chránit a sloužit veřejnosti s přátelským a profesionálním přístupem.


Skromné Počátky

Na počátku stálo jedenáct statečných strážníků, dvojice vozů Škoda 120, věrný služební pes Rita, minimální technické vybavení a skromná služebna s kamny na uhlí značky "Petra" v útulné budově zvané "dřevák" na Zádušní ulici. Takové byly prvopočátky Městské policie Kladno.


Když 1. února 1992 začalo u městské policie pracovat dvacet tři lidí, jen málokdo z nich obstál v náročných podmínkách a nerezignoval během prvních měsíců. Měli bychom si vážit těchto nesnadných začátků a zejména jedenácti průkopníků, kteří měli odvahu a nadšení stát se základním pilířem organizace, jež v prvních dnech čelila výraznému odporu občanů. To, že Městská policie Kladno dnes může s hrdostí psát svou historii, svědčí o tom, že se organizaci z roku 1992 podařilo najít své pevné místo ve společnosti a vyvinout se v respektovanou instituci, jakou je dnes nepochybně považována.


Od dubna téhož roku probíhalo průběžné výběrové řízení a řady strážníků se pomalu, ale jistě rozšiřovaly. Přicházeli noví lidé, někteří z nich se zapsali do dějin městské policie nezapomenutelně a o jejich dobrodružstvích se dodnes mezi pamětníky vyprávějí barvité příběhy. Jiní přišli a odešli, aniž by zanechali větší stopu. A někteří jsou s námi až do dnešních dnů. V roce 2007, při oslavě patnáctiletého výročí, obdrželo sedm strážníků pamětní list jako uznání jejich dlouholeté služby, která je nerozlučně spjata s celou historií Městské policie Kladno.

Budova MP Kladno

 Jak jsme již dříve zmínili, první provizorní stanice městské policie byla umístěna v předmontované budově na ulici Zádušní. Interiér tvořily stěny z dřevotřískových desek a kartonu, kamna na uhlí poskytovala teplo, k dispozici byl psací stroj, základní nábytek, trezor a pod okny se nacházel kotec pro služebního psa. Na zavolání byla vždy připravena služební Škoda s majákem. I přes tyto skromné začátky byl zápal a nadšení, s kterým se strážníci pustili do své práce, nepřehlédnutelné.1994

Po dvou letech se stanice přesunula do prostor magistrátu, konkrétně do sekce „C“, kde se do pěti místností, uvolněných jedním z úředních odborů, přestěhovalo přibližně 40 strážníků. Tento krok znamenal novou éru ve vývoji Městské policie Kladno. Stanice se postupně vybavovala moderními počítači a technologiemi, které se staly nezbytnými nástroji pro efektivní práci. K týmu přibyli služební psi, stárnoucí vozy Škoda 120 byly nahrazeny novějšími modely Škoda Favorit a revolverové zbraně byly vyměněny za moderní samonabíjecí pistole.


Strážníci jsou na nohou nepřetržitě, každou směnu vyrazí do ulic dvě až tři pěší hlídky, které monitorují svěřené oblasti a během jedné směny ujdou v průměru 20 až 25 kilometrů. Do autohlídek jsou delegováni pouze ti nejzkušenější, kteří mají bohatou praxi. Tato proměna v rámci městské policie odzrcadluje její dynamický vývoj a neustálé zlepšování, aby byla co nejblíže občanům a mohla jim efektivně sloužit.

Kamera

1997
V roce 1997 se na mapě města objevila první kamera Městského bezpečnostního dohlížecího systému, což byl významný krok k zajištění bezpečnosti obyvatel. Městská policie zároveň vytvořila v podkroví magistrátu, v traktu "B", dvě moderně vybavené místnosti, které slouží jako operační centrum pro centrální ochranu a dohled nad městským kamerovým systémem. S postupem času se obraz strážníků v očích občanů proměnil – již nejsou vnímáni jako "šedý mor", ale naopak se stali vítanými ochránci veřejného pořádku. Obyvatelé města si osvojili využívání nonstop linky 156 pro rychlé a efektivní řešení svých bezpečnostních potřeb a obav.

LOP
2001
V tomto roce bylo založeno oddělení prevence kriminality, které se zaměřilo na rozvoj projektů podporujících interaktivní a zábavnou komunikaci s občany. Tato iniciativa byla zvláště zaměřena na edukaci dětí a mládeže. Následující rok přinesl zahájení projektu Linky okamžité pomoci, zkráceně „LOP“, a v našem městě byla zavedena první placená parkoviště. Postupně došlo k modernizaci vozového parku, kdy jsme přivítali nové modely Škoda Octavia a také první osmimístný Volkswagen Transporter. Městská policie také představila strážníky na koních, kteří se stali sympatickým doplňkem městského obrazu, zejména ve výjimečném prostředí příměstských lesů, parků, sportovišť, hřbitovů a zahrádek, kde přirozeně vynikají ve srovnání s běžnými hlídkovými vozidly.

Odtah

Aktualizace legislativy rozšiřuje kompetence městské policie, což zároveň zvyšuje očekávání vůči efektivitě a rozsahu jejich služeb. S narůstajícím počtem úkolů se strážníci snaží držet krok s novými výzvami. Od roku 2003 jsme začali s odtahováním nepříhodně zaparkovaných vozidel. V roce 2004 se nám podařilo rozšířit náš tým na 81 členů, ale i přes usilovné náborové kampaně se nám dlouhodobě nedaří doplnit naše řady na požadovaný počet.


Bohužel se potýkáme s nedostatkem vhodných prostor - naše současné sídlo je pro naše potřeby příliš stísněné a nevyhovuje ani technickým, ani hygienickým standardům. Tento problém se snažíme řešit různými provizorními opatřeními, avšak tyto nejsou schopny poskytnout dlouhodobé řešení.


2005

V tomto roce jsme modernizovali výzbroj našich strážníků, kdy jsme přešli z pistole CZ 83 Browning na modernější a spolehlivější model CZ 75 Compact. Dále jsme pořídili náš první radar pro měření rychlosti a instalovali jsme několik stacionárních radarových boxů na místech, kde je to nejvíce potřeba. Také jsme podepsali první veřejnoprávní smlouvu o spolupráci a dohledu městské policie v obci Pletený Újezd, což je krok k posílení bezpečnosti a vzájemné spolupráce v regionu.


LPHO

2006

S hrdostí zavedli nový program „LPHO“ zaměřený na podporu občanů s handicapem, konkrétně pro ty, kteří se potýkají s vadou řeči nebo sluchu. Tento program umožňuje komunikaci s našimi strážníky prostřednictvím SMS zpráv z mobilního telefonu. Zároveň rozšiřujeme naše služby do obce Braškov, kde zřizujeme specializované oddělení pro řešení přestupků, jež se bude věnovat výhradně této problematice.


Ke konci roku jsme se přesunuli do dočasných prostor, protože staré zázemí bylo zbouráno, aby ustoupilo místem nové, moderně vybavené budově, která lépe odpovídá našim potřebám. Do této nové budovy jsme se vrátili v dubnu 2007.


2007

Do konce roku jsme rozšířili naši spolupráci i na obce Buštěhrad a Vinařice, a naše vybavení jsme obohatili o dva skútry, které se ukázaly jako velmi užitečné pro patrolu v okrajových částech. Také jsme zavedli územní odpovědnosti pro konkrétní strážníky, takzvané okrskáře, kteří mají za úkol udržovat důkladný přehled o dění ve své oblasti a rychle reagovat na jakékoli nově vzniklé situace. Počet psovodů jsme navýšili na čtyři, takže v každé směně je k dispozici jeden.


2008

Pořídili jsme třetí radar, tentokrát s laserovým zaměřovačem, a náš tým strážníků se rozrostl na téměř 90 členů, mezi něž se začaly zařazovat i ženy, které obohatily náš kolektiv.


2009

Částečně jsme obnovili náš vozový park a pořídili jsme dva nové vozy Škoda Fabia, vybavené moderním světelným a zvukovým signálním zařízením. Rovněž jsme se rozloučili s kolegou, který odešel do zaslouženého odpočinku, a na naší služebně začaly pravidelně probíhat besedy pro seniory. Počet našich pěších a motorizovaných hlídek se nyní pohybuje mezi šesti až sedmi, aby byla zajištěna bezpečnost a pohoda v našem městě.

Yeti

2010

V tomto roce jsme v Městské policii Kladno přivítali několik významných zlepšení našeho vybavení, a to díky štědrému daru od primátora města, Ing. Dana Jiránka. Mezi tyto novinky patří především přírůstek v podobě nového vozu Škoda Yeti s pohonem 4x4, který zlepší mobilitu a efektivitu našich hlídek. Dále jsme rozšířili výbavu o několik teleskopických obušků a výstražných LED světel, čímž jsme posílili bezpečnostní opatření a viditelnost našich strážníků.


Velkým krokem vpřed je také zavedení mini kamer, které jsou sotva větší než zapalovač. Tyto kamery jsou nyní standardní součástí výstroje každého strážníka, což umožňuje přesnější dokumentaci přestupků a zvyšuje transparentnost naší práce. Navíc jsme rozšířili Městský kamerový dohlížecí systém o 28. kameru umístěnou v Zádušní ulici, což ještě více zvyšuje naše schopnosti dohlížet na bezpečnost v Kladně. V tomto roce jsme také obnovili Veřejnoprávní smlouvu s obcí Lidice, čímž pokračujeme ve vzájemně prospěšné spolupráci.


2011

Následující rok, byl bohužel poznamenán finanční krizí, která se odrazila i v rozpočtu naší organizace. Museli jsme přerušit náborovou kampaň a značně zvýšit úsporná opatření ve využívání finančních prostředků. Avšak i přes tyto obtíže jsme si udrželi pozitivní přístup a nadále jsme se věnovali ochraně obyvatel a majetku v Kladně s neochvějným elánem, chutí a odhodláním bojovat proti kriminalitě ve městě.


2012

Ve světle neustálého zájmu o zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v Kladně se městská policie rozhodla přijmout zásadní opatření. Po důkladné analýze a konzultacích s odborníky bylo uskutečněno rozšíření Městského kamerového systému, které nyní zahrnuje novou sestavu dohledových kamer. Tyto kamery byly umístěny v strategické lokalitě u Urnového háje v části města známé jako Kladno-Dubí, což je oblast, kde se v minulosti vyskytovaly případy vandalismu a drobné kriminality. Instalace nových kamer je součástí širší iniciativy města zaměřené na zvýšení bezpečnosti občanů a ochranu veřejného majetku. Kladenská městská policie, která tento rok oslavila již dvacáté výročí svého založení, bude mít nyní k dispozici moderní technologické prostředky, které umožní efektivnější monitorování veřejných prostranství. Tato opatření jsou v souladu s dlouhodobou strategií města v oblasti prevence kriminality a zvyšování pocitu bezpečí mezi obyvateli.

 

2013

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti a transparentnosti policejních operací bylo přijato rozhodnutí o implementaci nových technologických zařízení, která budou nasazena pro použití strážníky. Tato iniciativa je součástí širšího programu zaměřeného na modernizaci vybavení a postupů, které jsou nezbytné pro efektivní výkon služby a ochranu občanských práv. Specificky se jedná o zavedení pokročilých kamer určených pro osobní nošení, jejichž hlavním účelem je zaznamenávat video záznamy během interakcí strážníků s osobami, jež porušují zákon nebo jsou podezřelé z trestné činnosti. Tato zařízení jsou navržena tak, aby poskytovala nezpochybnitelný důkazní materiál, který může sloužit jak pro ochranu občanů, tak pro ochranu strážníků před neoprávněnými obviněními. Konkrétně bylo vybráno zařízení typu DCR12, které je známé pro svou spolehlivost, odolnost a vysokou kvalitu obrazu. Tyto kamery jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, jako je například noční vidění a širokoúhlý záznam, což umožňuje zaznamenat celou událost s vysokou úrovní detailu a přesnosti. Pro zajištění dostatečného pokrytí bylo rozhodnuto o pořízení celkem jedenácti kusů těchto kamer. Toto množství by mělo být adekvátní k vybavení klíčových hlídek a poskytnout tak dostatečnou kapacitu pro průběžné používání bez významných přerušení z důvodu údržby či nabíjení zařízení. Zavedení těchto kamer je významným krokem vpřed v oblasti bezpečnostních opatření a je očekáváno, že přinese značné výhody jak pro veřejnost, tak pro strážníky. Transparentnost a objektivita, které jsou s těmito zařízeními spojeny, mají potenciál zvýšit důvěru v policejní sbor a přispět k lepší a spravedlivější práci orgánů činných v trestním řízení.

 

2014

Ve městě Kladno byl s nadějí a očekáváním zahájen ambiciózní projekt, jehož cílem je přispět k zajištění bezpečnosti občanů a snížení míry kriminality. Tento projekt, nazvaný „Asistenti prevence kriminality“ (APK), představuje inovativní krok v rámci místních bezpečnostních opatření. Jeho spuštění znamená, že od tohoto okamžiku začínají v ulicích města Kladno sloužit čtyři pečlivě vybraní a speciálně vyškolení asistenti. Tito asistenti mají za úkol nejen preventivně působit proti kriminalitě, ale také posilovat vztahy mezi městskou policií a místními obyvateli, a tím podporovat občanské povědomí a spolupráci.

Byla také uspořádána charitativní akce, která měla podpořit dobré vztahy mezi městskou policií a vietnamskou komunitou, jež je v Kladně zastoupena. V rámci této akce došlo k uspořádání fotbalového utkání, které se stalo platformou pro vzájemné porozumění a společenskou interakci. Týmy složené ze strážníků a členů vietnamské komunity se utkaly na fotbalovém hřišti v přátelském duchu, přičemž každý z účastníků prokázal nejen sportovní ducha, ale i ochotu přispět k lepšímu sousedskému soužití. Zápas byl také příležitostí k získání finančních prostředků pro podporu místních sociálních služeb. Díky štědrosti účastníků a diváků, kteří se akce zúčastnili, bylo vybráno celkem 54 000 korun. Tyto prostředky byly následně předány poskytovateli sociálních služeb, organizaci Zahrada, která ve městě Kladno vyvíjí značné úsilí v oblasti péče o osoby v nepříznivé životní situaci. Předání finančního příspěvku bylo gestem, které nejenže odráželo úspěch charitativní akce, ale také zdůraznilo důležitost společenské odpovědnosti a vzájemné podpory mezi různými sektory komunity.

 

2015

Ve snaze posílit operativní schopnosti a zefektivnit služby poskytované občanům, došlo v nedávné době k významnému rozšíření vozového parku Městské policie Kladno. Toto rozšíření bylo realizováno akvizicí nového vozidla, konkrétně se jedná o model Dacia Dokker, který byl pečlivě vybrán s ohledem na jeho univerzální využití a praktické vlastnosti. Dacia Dokker, známá pro svou robustní konstrukci a vysokou úroveň flexibility, byla zařazena do flotily vozidel Městské policie Kladno jako technické vozidlo. Jeho přednosti, jako je prostorný interiér a snadná konfigurace pro různé účely, předurčují tento automobil k široké škále servisních zákroků. Díky těmto vlastnostem bude vozidlo sloužit především jako zásadní nástroj pro technické a údržbové práce, které jsou nezbytné pro udržení plynulého a efektivního chodu městské policie. Kromě technické podpory bude Dacia Dokker využívána i pro specifické úkoly, které vyžadují přepravu větších objemů nebo nákladu. Jedním z takových případů je převážení nalezených zvířat do psího útulku. Vozidlo je díky svému uspořádání a možnosti snadného čištění ideální pro bezpečnou a hygienickou přepravu zvířat, což je služba, jež má pro město a jeho obyvatele nemalý význam. Tato nová akvizice tak umožňuje Městské policii Kladno poskytovat rychlou a efektivní pomoc v situacích, kdy je potřeba naléhavě zajistit opuštěná nebo ztracená zvířata. Je třeba zdůraznit, že investice do nového vozidla je v souladu s dlouhodobou strategií a závazkem Městské policie Kladno k poskytování kvalitních a spolehlivých služeb občanům. Tímto krokem došlo k posílení materiálně-technické základny a zároveň k rozšíření možností, jak efektivněji reagovat na různorodé požadavky a situace v rámci města. Vedení Městské policie Kladno je přesvědčeno, že nové vozidlo Dacia Dokker se stane cenným přínosem pro celou komunitu a napomůže k udržení vysoké úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti.

 

2016

V rámci modernizačních procesů, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a efektivity veřejných služeb, došlo k významné aktualizaci infrastruktury Městské policie Kladno. Tato aktualizace se zaměřila na stěžejní komponentu jejich operačního systému, a to konkrétně na pult centralizované ochrany. Před touto inovací byl systém, který byl využíván pro koordinaci a monitorování bezpečnostních prvků, již zastaralý a nevyhovoval rostoucím nárokům moderního městského prostředí. Proces modernizace zahrnoval implementaci nového, výrazně přehlednějšího systému, který byl navržen tak, aby reflektoval aktuální potřeby městské policie. Nový systém byl speciálně navržen s ohledem na intuitivní ovládání a rychlou orientaci v kritických situacích, což je zásadní pro efektivní reakci na potenciální bezpečnostní incidenty. Díky této inovaci se nyní pracovníci městské policie mohou spolehnout na sofistikovanější technologie, které umožňují lepší koordinaci a rychlejší odezvu. Součástí modernizačního projektu bylo také rozšíření systému o další objekty, které jsou pod dohledem městské policie. Celkem bylo do nového systému napojeno 82 objektů, což znamená, že bezpečnostní síť pokrývá širší spektrum lokalit, včetně veřejných budov, parků a dalších strategických míst ve městě. Toto rozšíření je nezbytné pro zajištění komplexní ochrany občanů a majetku na území města Kladna. Zásadním prvkem úspěšné implementace nového systému bylo zahájení školení strážníků Městské policie Kladno. To bylo svěřeno strážníkovi specialistovi, jenž disponuje hlubokými znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnostních technologií a jejich aplikace v praxi. Významnou výhodou tohoto přístupu bylo, že školení bylo poskytnuto interně, čímž se ušetřila značná finanční částka, která by jinak byla vynaložena na externí školící služby. Přitom je třeba zdůraznit, že toto školení není pouze doplňkové, ale jedná se o povinný vzdělávací program, který musí být absolvován každé dva roky, aby byla zajištěna neustálá odbornost a připravenost strážníků. Celkově lze konstatovat, že díky těmto inovačním krokům byla posílena schopnost Městské policie Kladno reagovat na bezpečnostní výzvy, které přináší dynamický vývoj městského prostředí. Modernizovaný pult centralizované ochrany a zvýšená kvalifikace personálu představují důležité milníky v procesu zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel města Kladna.

 

2017

Ve městě Kladno došlo k významnému technologickému pokroku v rámci infrastruktury městské policie. Tento pokrok je ztělesněn zavedením nového systému, který je určen k posílení efektivity a efektivnosti operací městských a obecních policií. Tento systém byl navržen tak, aby byl v souladu s legislativními požadavky stanovenými zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, který přesně vymezuje agendu, již mají městské a obecní policie plnit. Nový systém představuje generaci technologie, která je speciálně přizpůsobena pro potřeby práce městské policie. Nejenže usnadňuje běžnou administrativu, ale také poskytuje důležité nástroje pro správu a analýzu dat. Systém je navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost a integraci s existujícími databázemi a aplikacemi, což policistům umožňuje rychlejší a přesnější přístup k potřebným informacím. V rámci tohoto modernizačního procesu došlo také k významné inovaci v operačním středisku Městské policie Kladno. Byla zde instalována úplně nová projekční plocha s LED monitory, která poskytuje vysokou kvalitu obrazu a zlepšuje vizualizaci důležitých dat a informací. Tato technologie je považována za nejmodernější mezi všemi městskými policemi v České republice, což staví Městskou policii Kladno do čela pokroku v oblasti technologické výbavy. Výhody nové projekční plochy jsou nesčetné. Od zlepšené viditelnosti v různých světelných podmínkách až po možnost zobrazovat informace v reálném čase, což umožňuje rychlejší a koordinovanější reakci na události. Navíc, moderní design a pokročilé funkce těchto LED monitorů přispívají k profesionálnějšímu prostředí a podporují morálku pracovníků. Zavedení tohoto systému nové generace a instalace špičkové projekční plochy je jasným signálem o závazku města Kladno k posílení bezpečnosti a ochrany občanů prostřednictvím investic do nejmodernějších technologií. Tyto kroky demonstrují snahu městské správy o inovaci a modernizaci veřejných služeb, které jsou nezbytné pro zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

  

2018

Ve městě Kladno došlo k významnému technologickému pokroku v rámci infrastruktury městské policie. Tento pokrok je ztělesněn zavedením nového systému, který je určen k posílení efektivity a efektivnosti operací městských a obecních policií. Tento systém byl navržen tak, aby byl v souladu s legislativními požadavky stanovenými zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, který přesně vymezuje agendu, již mají městské a obecní policie plnit. Nový systém představuje generaci technologie, která je speciálně přizpůsobena pro potřeby práce městské policie. Nejenže usnadňuje běžnou administrativu, ale také poskytuje důležité nástroje pro správu a analýzu dat. Systém je navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost a integraci s existujícími databázemi a aplikacemi, což strážníkům umožňuje rychlejší a přesnější přístup k potřebným informacím. V rámci tohoto modernizačního procesu došlo také k významné inovaci v operačním středisku Městské policie Kladno.

Dále byla instalována úplně nová projekční plocha s LED monitory, která poskytuje vysokou kvalitu obrazu a zlepšuje vizualizaci důležitých dat a informací. Tato technologie je považována za nejmodernější mezi všemi městskými policemi v České republice, což staví Městskou policii Kladno do čela pokroku v oblasti technologické výbavy. Výhody nové projekční plochy jsou nesčetné. Od zlepšené viditelnosti v různých světelných podmínkách až po možnost zobrazovat informace v reálném čase, což umožňuje rychlejší a koordinovanější reakci na události. Navíc, moderní design a pokročilé funkce těchto LED monitorů přispívají k profesionálnějšímu prostředí a podporují morálku pracovníků. Zavedení tohoto systému nové generace a instalace špičkové projekční plochy je jasným signálem o závazku města Kladno k posílení bezpečnosti a ochrany občanů prostřednictvím investic do nejmodernějších technologií. Tyto kroky demonstrují snahu města Kladno o inovaci a modernizaci veřejných služeb, které jsou nezbytné pro zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

 

2019

Ve městě Kladno, které je známé svou dynamickou správou a neustálým zlepšováním městských služeb, došlo k významnému pokroku v oblasti bezpečnostních opatření. Tento progres se konkrétně projevil zavedením inovativního systému, jenž byl pojmenován jako „Pult centralizované ochrany“ Nam. Tento systém představuje významný krok vpřed v kontextu ochrany a bezpečnosti objektů, které jsou pod správou Magistrátu města. Pult centralizované ochrany Nam byl navržen s cílem poskytnout strážníkům výrazně efektivnější nástroj pro monitorování a reagování na potenciální bezpečnostní hrozby. Jeho zavedení je výsledkem důkladného výzkumu a plánování, během kterého byly analyzovány současné bezpečnostní výzvy a identifikovány klíčové oblasti pro zlepšení. Systém je navržen tak, aby umožňoval centralizovaný přehled o všech bezpečnostních aspektech spravovaných objektů, a to v reálném čase.

Kromě zavedení tohoto systému město Kladno rovněž posílilo své kapacity v oblasti vizuálního dohledu. Došlo k rozšíření stávající sítě záznamových kamer o dalších deset kusů typu PD77R, které jsou známé svou vysokou kvalitou obrazu a spolehlivostí. Nové kamery PD77R jsou vybaveny pokročilými funkcemi, jako je například schopnost zaznamenávat v širokoúhlém rozlišení a při slabém osvětlení, což je zásadní pro noční dohled. Tato technologie poskytuje bezpečnostním týmům lepší obrazový materiál, který je možné použít pro rychlou identifikaci podezřelých aktivit a zefektivnění koordinace reakcí v případě incidentů. Významné investice do systému Pultu centralizované ochrany Nam a rozšíření sítě záznamových kamer jsou důkazem závazku města Kladno k ochraně svých obyvatel, majetku a infrastruktury. Tento proaktivní přístup k zabezpečení a modernizace technologií vede k vytvoření bezpečnějšího a pohodlnějšího prostředí pro všechny obyvatele a návštěvníky města.

 

2020

Ve snaze neustále zvyšovat efektivitu a pracovní podmínky příslušníků Městské policie Kladno, bylo přistoupeno k realizaci významného projektu, který se týká zlepšení infrastruktury potřebné pro plnění služebních úkolů. Tento projekt, zahrnující vytvoření nové služební místnosti, byl pečlivě naplánován a proveden s ohledem na potřeby strážníků, a to zejména v oblasti zpracování digitálních důkazů a zajištění odpovídajících podmínek pro odpočinek během pracovní doby. Nově zřízená služební místnost je vybavena moderními technologiemi a zařízeními, které usnadňují strážníkům jejich každodenní činnosti. V rámci tohoto prostoru bylo instalováno několik nových počítačů s vysokým výkonem, jejichž účelem je především efektivní a rychlé stahování video záznamů. Tyto záznamy, pocházející od strážníků, jsou klíčové pro dokumentaci a následné řešení případů, s nimiž se strážníci v průběhu své služby setkávají. S ohledem na právní normy a interní předpisy, je pro strážníky nezbytné, aby měli možnost využít zákonné přestávky k regeneraci svých sil, a to v prostředí, které je pro tento účel vhodně upraveno. V nové místnosti byly proto vytvořeny podmínky pro kvalitní odpočinek strážníků během jejich pauz. K dispozici jsou pohodlná sedadla a relaxační zóna, kde mohou strážníci načerpat novou energii a odreagovat se od stresu, který s sebou nese výkon jejich profese. Tato investice do zázemí Městské policie Kladno je důkazem závazku města vůči svým zaměstnancům a veřejné bezpečnosti. Zlepšením pracovních podmínek se očekává nejen zvýšení morálky týmu, ale také zefektivnění procesů a zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům. Město Kladno tímto krokem opět potvrzuje svou pozici jako odpovědný a progresivní zaměstnavatel, který dbá na potřeby svých pracovníků a neustále hledá cesty k dalšímu rozvoji a inovacím ve veřejném sektoru.

 

2021

Ve městě Kladno bylo nedávno přijato rozhodnutí, které má zásadní význam pro profesionální rozvoj místních strážníků Městské policie. Toto rozhodnutí vyústilo ve vytvoření nového vzdělávacího zařízení, které je speciálně navrženo a vybaveno tak, aby vyhovovalo potřebám strážníků, kteří jsou zaměstnanci Městské policie Kladno. Tato učebna byla zřízena s cílem poskytnout strážníkům adekvátní prostředí pro jejich další odborný růst a vzdělávání. V souladu s legislativními požadavky, konkrétně podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, je každý strážník povinen pravidelně, v intervalu pěti let, prokázat svou odbornou způsobilost. Tento proces zahrnuje skládání zkoušky před komisí, která je ustavena Ministerstvem vnitra České republiky. Tato zkouška má klíčový význam, neboť jejím prostřednictvím musí strážníci doložit, že nadále splňují všechny stanovené odborné předpoklady pro výkon svého povolání. Pro usnadnění přípravy na tuto důležitou zkoušku byla proto ve městě Kladno zřízena nová učebna. Jejím hlavním účelem je poskytovat strážníkům přístup k nejmodernějším vzdělávacím materiálům a technologiím, které jim pomohou se co nejlépe připravit na nadcházející zkoušky. Učebna je vybavena nejnovějšími výukovými pomůckami a technologiemi, což zahrnuje multimediální prezentace, simulační programy a rozsáhlou knihovnu odborné literatury, která je neustále aktualizována s ohledem na nejnovější změny v právních předpisech a postupech. Důraz je kladen i na praktickou výuku, kde mohou strážníci procvičovat různé scénáře, které se mohou v jejich profesionálním životě vyskytnout. Tímto způsobem je zajištěno, že vzdělávání strážníků je komplexní a odráží reálné situace, se kterými se mohou v praxi setkat. Význam nově zřízené učebny je tak nejen v poskytování teoretických znalostí, ale také v rozvíjení praktických dovedností, které jsou pro práci strážníka nezbytné. V neposlední řadě, vznik této učebny také demonstruje závazek města Kladno k zajištění bezpečnosti svých obyvatel tím, že investuje do odborné přípravy těch, kteří jsou na první linii ochrany veřejného pořádku. Je to důkazem toho, že město chápe význam nepřetržitého vzdělávání a rozvoje dovedností svých zaměstnanců jako klíčového prvku v poskytování kvalitních služeb občanům.

 

2022

V rámci neustálé snahy o zvýšení efektivity a účinnosti operací, které dennodenně provádějí strážníci Městské policie Kladno, došlo k rozsáhlé aktualizaci jejich informačního systému. Tato modernizace byla provedena akvizicí dvaceti nových tabletů od renomované společnosti Samsung. Tyto zařízení jsou nyní neocenitelným nástrojem v rukou strážníků, umožňují jim rychlejší přístup k potřebným informacím a zefektivňují jejich komunikaci i koordinaci během výkonu služby. Vedle technologických vylepšení byl kladen velký důraz i na osobní bezpečnost strážníků. Vedení Městské policie Kladno se rozhodlo pro investici do balistické ochrany, která je určena k ochraně před střelnými zbraněmi. Tímto krokem byl vyškrtnut jeden z mnoha potenciálních rizik, kterým jsou strážníci vystaveni při výkonu svých povinností. S ohledem na profesionální vzhled a komfort bylo rovněž zakoupeno nové služební oblečení, které splňuje všechny požadavky na funkčnost a reprezentativní vystupování. Zásadní pozornost byla věnována i fyzické kondici strážníků. V tomto ohledu byla přijata iniciativa a strážníci začali absolvovat tréninkové programy pod vedením profesionálního trenéra Mgr. Tomáše Pelešky, z RW Academy, Policie MMA gym Praha z. s., který má bohaté zkušenosti získané dřívějším působením u Policie České republiky, z profesní sebeobrany a taktiky zákroku. Tyto programy jsou zacíleny na zlepšení fyzické připravenosti strážníků, což má přímý vliv na jejich schopnost efektivně zasahovat v náročných situacích. Dalším významným krokem ke zvýšení bezpečnosti občanů bylo zavedení překlenovacích hlídek. Tyto speciálně organizované hlídky jsou aktivní v době od 09:00 do 21:00 hodin, což jsou kritické momenty, kdy dochází ke střídání běžných hlídek. Jejich přítomnost zajišťuje, že ochrana občanů je nepřetržitá a že potenciální bezpečnostní rizika jsou minimalizována. V oblasti plánování a strategie byla zavedena Mapa kriminality, což je inovativní nástroj, který vedení Městské policie Kladno využívá k efektivnímu nasazování hlídek. Díky této mapě je možné lépe identifikovat oblasti s vyšším výskytem kriminality a přizpůsobit tak rozložení sil a prostředků v reálném čase. V neposlední řadě bylo oslaveno významné jubileum – 30 let od založení Městské policie Kladno. Tato výročí představují tři dekády neúnavné práce, obětavosti a rozvoje, které byly patřičně oslaveny a oceněny jak samotnými strážníky, tak občany města. Kromě všech těchto inovací a oslav byl rozšířen i autopark Městské policie Kladno. Byly zakoupeny tři nová služební vozidla – dva automobily značky Škoda Karoq, které jsou známé svou spolehlivostí a univerzálností, a jedno speciálně upravené psovodské vozidlo Volkswagen Caddy, které je přizpůsobeno potřebám kynologické jednotky. Tato vozidla poskytují strážníkům lepší mobilitu a umožňují jim efektivněji reagovat na různé situace v terénu.

  

2023

Ve snaze neustále zlepšovat fyzickou přípravu a celkovou kondici svých členů, přistoupilo vedení Městské policie Kladno ve spolupráci s primátorem města k významnému kroku. Rozhodli se zřídit Workautové hřiště, které se stalo novým a moderním zařízením pro trénink a rozvoj fyzických schopností strážníků. Toto hřiště, umístěné v prostorách objektu Statutárního města Kladno, je navrženo tak, aby poskytovalo ideální podmínky pro různorodé cvičební aktivity a přispívalo k udržení vysoké úrovně tělesné zdatnosti všech zaměstnanců městské policie. V rámci širších organizačních změn došlo také k přesunu oddělení prevence kriminality. Původně byla tato důležitá činnost personálně zakotvena přímo na Magistrátu města Kladno. Nyní je však tato oblast plně v gesci Městské policie Kladno, což umožňuje lepší koordinaci a implementaci projektů zaměřených na prevenci kriminality. Vedoucí představitelé města se zavázali k efektivní spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Středočeským krajem, čímž došlo k posílení interinstitucionálních vazeb a k lepší koordinaci preventivních aktivit. Dalším významným krokem bylo rozšíření týmu asistentů prevence kriminality na celkový počet deseti členů. Tito asistenti nyní hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti na území celého města Kladno. S jejich pomocí je možné efektivněji reagovat na vzniklé situace a předcházet potenciálním hrozbám. Z hlediska zlepšení fyzických podmínek pro strážníky i zaměstnance Magistrátu města Kladno došlo k významnému vybavení tělocvičny. Byl pořízen univerzální posilovací stroj, několik cvičících strojů a sada posilovacích činek, což přispívá k rozšíření možností pro trénink a zlepšení fyzické kondice všech zúčastněných. Městská policie Kladno se také aktivně zapojila do protidrogové kampaně, a to konkrétně prostřednictvím projektu Revolution Train. Tento protidrogový vlak navštívil město Kladno v červnu a jeho program byl zaměřen především na osvětu mezi mládeží. Přibližně 800 žáků základních škol města Kladno mělo možnost se zúčastnit tohoto zásadního programu a získat cenné informace o rizicích spojených s užíváním návykových látek. Navazující program v základních školách, který byl doplněn dvouhodinovou nadstavbou s názvem "To je zákon, kámo," měl mezi žáky velký ohlas. Hlavním cílem tohoto programu bylo posílit povědomí dětí o nebezpečích konzumace návykových látek, kouření a pití alkoholu. Ve městě Kladno se místní městská policie zavázala ke kontinuálnímu zlepšování bezpečnosti a ochraně majetku svých občanů. V rámci tohoto úsilí došlo k dalšímu pokroku v realizaci projektu FIZM, což je akronym pro Forenzní značení jízdních kol. Tento inovativní projekt, zahájený jako reakce na rostoucí počet krádeží jízdních kol v regionu, představuje efektivní opatření v boji proti trestné činnosti spojené s odcizením těchto dopravních prostředků. V průběhu nedávné fáze projektu se městská policie soustředila na aplikaci speciálních bezpečnostních značek na jízdní kola obyvatel. Díky tomuto systému bylo označeno celkem 91 jízdních kol, a to Městskou policií Kladno. Při této příležitosti byli majitelé kol informováni o výhodách forenzního značení, které spočívá v aplikaci neviditelné, ale trvalé a jedinečné identifikační značky. Tato značka je detekovatelná pouze speciálním zařízením, což v případě krádeže usnadňuje identifikaci a navrácení kola oprávněnému majiteli. Celková hodnota majetku, který byl touto metodou ochráněn, dosáhla impozantní sumy 3 657 000,- Kč. Tento údaj reflektuje nejen materiální hodnotu kol, ale také důležitost pocitu bezpečí a důvěry ve veřejné služby mezi občany Kladna. Kromě projektu FIZM Městská policie Kladno implementovala další preventivní opatření, která přispívají k bezpečnosti veřejného prostoru. V reakci na zaznamenané případy nálezu injekčních stříkaček na veřejných místech byly zřízeny speciálně určené Fixpointy. Tyto bezpečné sběrné body, umístěné na třech strategických místech v městě, slouží k odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Tato opatření zamezují potenciálnímu riziku poranění občanů města, zejména dětí, které by mohly být nechtěně vystaveny ostrým předmětům s možným zdravotním rizikem. Díky tomu se veřejné prostory v Kladně stávají bezpečnějšími a přátelštějšími pro všechny jeho obyvatele. Závěrem lze konstatovat, že díky těmto iniciativám Městské policie Kladno demonstruje svůj závazek k ochraně majetku a zdraví svých občanů. Projekty jako FIZM a zřízení Fix pointů jsou jasným důkazem proaktivního přístupu města k prevenci kriminality a podpoře bezpečného životního prostředí.

 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 29.11.2023
Hlasujte
Líbí 58%
Nelíbí 42%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 01 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies