Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka > O městské policii > Stížnosti

 
 

Stížnosti

Stížnosti
 

 
 

Městská policie dohlíží na veřejný pořádek a ochranu obyvatel i majetku. Je však také složkou represivní, která požaduje dodržování pravidel a nápravu jednání. Zejména pak přestupcům se nemusí líbit práce strážníků a mohou si stěžovat, na což mají plné právo. Pokud si chcete na práci strážníků stěžovat, zformulujte své připomínky a postupujte podle níže popsaných pokynů.


Kde nás můžete kontaktovat:

Městská policie Kladno

Styk s veřejností

nám. Starosty Pavla č. 47

272 52 Kladno

Telefon: 312 604 103

E–Mail: mp.info@mestokladno.cz


Stížností se rozumí:

Podání, kterým občan, občanské sdružení nebo právnická osoba (dále jen "stěžovatel") upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti strážníka a domáhá se ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo práva chráněných zájmů jiné osoby.

Podání, kterými se stěžovatel nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků MP.

Podání, kterým stěžovatel vznáší námitky proti strážníkem pravomocně uložené blokové pokutě za přestupek.

Stížnosti na nevhodné chování strážníka při ukládání pokuty v blokovém řízení nebo rozhodnutí strážníka v blokovém řízení se vyřizují podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Lhůta pro vyřízení těchto stížností se řídí ustanovením § 175 odst. 5 cit. zákona, tj. 60 dnů.


Příjem stížností:

Občan může podat stížnost přímo u zástupkyně ředitele pro výkon Městské policie Kladno Mgr. Jany Dupové (312 604 103).

Protože obecní policie je orgánem obce, lze na vyřizování stížností na obecní policii obecně použít pravidla pro vyřizování petic a stížností stanovená podle § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovená v každé obci radou obce, případně starostou, pokud se v obci rada obce nevolí. Bude - li tedy stížnost občana směřovat proti nevhodnému chování strážníka při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku nesouvisející se správním řízením (např. v rámci konání společenské, kulturní, sportovní nebo jiné akce, zjišťování splnění povinnosti stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem fyzické nebo právnické osobě atd.), bude stížnost zpravidla adresována osobě, která řídí obecní policii (starosta, jiný pověřený člen zastupitelstva obce). Případné stížnosti na osobu, která řídí obecní policii, by měly směřovat k zastupitelstvu obce.


Stížnost by měla obsahovat:

Ve stížnosti by mělo být především uvedeno jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresa. Dále místo a popis toho, čeho se občan domáhá, čas a popis události, resp. co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování stížnosti (např. identifikační číslo strážníka, registrační značku služebního vozidla, apod.). Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a občan byl o uvedených skutečnostech vyrozuměn písemným nebo ústním sdělením.

 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 12.7.2023
Hlasujte
Líbí 58%
Nelíbí 42%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 01 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies