Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka > O městské policii > Prevence kriminality a styk s veřejností

 
 

Prevence kriminality a styk s veřejností

Prevence kriminality
 

 
 

Kontaktní adresa:

Městská policie Kladno

Prevence kriminality, styk s veřejností

náměstí Starosty Pavla 47

272 52  Kladno

 

Kontaktní osoby:

Milan Krupka, DiS.

e-mail:  milan.krupka@mestokladno.cz

Alena Purkytová

e-mail: alena.purkytova@mestokladno.cz

Městská policie Kladno se chce občanům města prezentovat také jiným způsobem, než pochůzkami a řešením přestupků a více se přiblížit široké veřejnosti i dalšími formami činnosti. Jednou z nejdůležitějších je právě oblast prevence, na které se městská policie musí podílet ze zákona.


Lidé si již zvykli se obracet se svými problémy a poznatky na služebnu MP nebo v případě nouze na telefonní linku 156.  Je zde však i možnost spolupráce v běžných, každodenních starostech. Chceme spolupracovat s občany a organizacemi ve smyslu prevence kriminality a přenosu informací.

 

Co to znamená?

Jedná se o konání různých besed pro občany, s důrazem na předškolní děti a školní mládež, kde formou přizpůsobenou věku posluchače jsou zprostředkovávány informace a rady, jak se zachovat v různých krizových situacích a jak těmto situacím předcházet.

 

Besedy na základních školách byly zaměřeny na témata:

 -   bezpečí doma (neotevíráme cizím lidem, nehrajeme si s ohněm, nevykláníme se z oken)

-    bezpečí na ulici (nebavíme se s cizími lidmi, jak se zachováme při setkání s cizími psy)

-    úvod do přestupkového a trestního práva (pojem přestupku, pojem trestného činu, nutná obrana, krajní nouze, úvod do problematiky drog, šikana)

-    sebeobrana (jak se ubránit, předcházení krizových situací)

-    řešení krizových situací (vznik požáru, poskytnutí první pomoci, bezpečnostní desatero)

-    bezpečnost silničního provozu (pravidla silničního provozu, cyklista, chodec)

-    bezpečný pohyb ve světě internetu (problematika sociálních sítí, elektronická pošta)

 

O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno

Dále jsou pro děti připravovány různé soutěže a zábavné akce. Mezi nejznámější a dnes již tradiční patří „Soutěž o putovní pohár ředitele Městské policie Kladno“ zaměřená na znalosti o městě Kladně, městské policii, stejně jako zvládnutí různých sportovních a dovednostních disciplín. Soutěž je určena pro žáky sedmých tříd základních škol, kteří ve čtyřčlenných družstvech soutěží v několika disciplínách:

-          lanový park 

-          jízda zručnosti na kole

-          poskytnutí první pomoci

-          testy zaměřené na bezpečnost silničního provozu

-          šplh na laně

-          luštění tajenky s tematikou městské policie

-          střelba z paintballové pistole na pohyblivý cíl

-          manipulace s hasičskou hadicí

-          zodpovězení otázek týkajících se města Kladna i městské policie

Soutěž podporuje vedle Městské policie Kladno také Statutární město Kladno, Sportovní areály města Kladna, Oblastní spolek ČČK Kladno, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna.

Bezpečnost s Empíkem

Další soutěží pro děti ze čtvrtých tříd základních škol je „Bezpečnost s Empíkem“. Děti malují obrázky na zadanou tematiku a na každém obrázku vyobrazí maskota Městské policie Kladno, plyšového psa Empíka. Právě prostřednictvím tohoto maskota se děti srozumitelnou formou učí, jak se zachovat v nejrůznějších krizových situacích doma i na ulici.  Fantazii se přitom meze nekladou a autor může své dílo vytvořit jakýmkoliv způsobem.

Z došlých obrázků pak šestičlenná porota složená ze strážníků městské policie vybere 10 nejhezčích a jejich autory si poté i s rodiči pozve na služebnu, kde jim primátor města Kladna spolu s ředitelem MP Kladno Bc. Stanislavem Procházkou předají odměny a diplomy. Děti s rodiči si pak mohou prohlédnout prostory, kam se běžná veřejnost nedostane, například operační středisko a Městský kamerový systém.

Bezpečná vycházka

Nejnovější projekt s názvem „Bezpečná vycházka“ spustilo v únoru 2011 oddělení prevence. Preventisté rozdali 31 mateřinkám 95 reflexních vest pro předškolní děti a 45 výstražných červených světel, aby byly děti dostatečně viditelné na svých vycházkách, při kterých se často stávají účastníky dnešního hustého silničního provozu. Při každé návštěvě mateřské školky strážníci dětem vysvětlili, jak se vestičky nosí a k čemu slouží. Ověřili si také, zda děti znají zásady správného přecházení přes silnici a pohybu v silničním provozu.


Besedy se seniory

Již několik let úspěšně funguje projekt zaměřený na dlouhodobou spolupráci se seniory a jejich specifickou problematiku se současnou  kriminalitou. Každý měsíc se na služebně městské policie pravidelně konají besedy se seniory na různá témata. Že je projekt úspěšný, to potvrzuje i stále rostoucí počet posluchačů. 

Besedy se seniory jsou zaměřeny na témata:

- bezpečí doma (zabezpečení bytu, komunikace s pracovníky plynáren, elektrozávodů)

- bezpeční na ulici (pohyb v obchodních centrech, v dopravních prostředcích, u lékaře, venku po setmění)

- jak se ubránit (sebeobrana, praktické ukázky prostředků k sebeobraně, tipy a způsoby předcházení krizových situací)

- vše okolo psů (přihlášení psa, poplatky za psa, úklid po psovi)

- zabezpečení rekreačních objektů (tipy a rady k zabezpečení chat a chalup)

- bezpečné nakládání s penězi (bezpečné používání platební karty, PIN kódu, problematika půjček)

- problematika odpadového hospodářství (městský systém svozu odpadu, poplatky za svoz, osvobození od poplatku, separovaný odpad, sběrné dvory)


Další akce  a projekty pro širokou veřejnost

Široké veřejnosti se dále snažíme prezentovat práci strážníků při různých veřejných akcích, například ukázkami sebeobrany, taktikou zákroku, představením techniky a vybavení apod. Akce pořádáme v rámci nejrůznějších příležitostí spojených se zábavou a volným časem občanů.

Patří sem například spolupráce při akcích pořádaných Oblastním spolkem ČČK Kladno, Ministerstvem dopravy – BESIP, ukázkami činnosti pro francouzské děti v rámci jejich výměnného pobytu, spolupracujeme také s pořadateli dětských letních táborů a školských akcí pro děti.

Preventisté jsou samozřejmě k dispozici všem obyvatelům města, kteří budou mít zájem o radu v otázce zabezpečení soukromého majetku či pomoci při řešení jiného problému v rámci osobní ochrany. 


Průkaz školáka 

MP Kladno rozdává na besedách s dětmi tzv. Průkazy školáka. Tyto jednoduché průkazky jsou obdobou skutečných občanských průkazů a slouží zejména ke snazší identifikaci dítěte v případě, že by cokoliv oznamovalo bezpečnostním složkám. Zkušenosti totiž ukazují, že děti se ve vypjatých situacích zpravidla bojí mluvit, říci, jak se jmenují nebo kde bydlí. Důležitou součástí průkazky jsou telefonní čísla na rodiče.


Podpora Dětského domova v Kladně

Strážníci dlouhodobě podporují kladenský dětský domov v Brjanské ulici. Za rok 2022 se pro děti bez rodin podařilo mezi strážníky vybrat  12.000- Kč.


Přáli bychom si, aby prevence kriminality, dobrá informovanost občanů, častý styk s veřejností, vzájemná spolupráce, aktivní přístup k řešení problémů  byly samozřejmostí a občané města se na městskou policii obraceli s důvěrou.

 
Přílohy:
 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 7.6.2018
Hlasujte
Líbí 56%
Nelíbí 44%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 01 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies