Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka

 
 

Výsledky průzkumu spokojenosti občanů Kladna s bezpečností v roce 2023

19. leden 2024
Hledáme nové kolegy
 

 
 

Průzkum Spokojenosti občanů Kladna s bezpečností 2023 (www.mestokladno.cz)


Již několikátým rokem je realizována sonda veřejného mínění s cílem zjistit názor obyvatel na problematiku týkající se bezpečnosti ve městě Kladně.  

Dotazníkové šetření bylo realizováno v měsíci prosinci 2023. Vyhodnocení proběhlo poté.  

Ankety se zúčastnilo 247 respondentů. Respondenty lze rozdělit v poměru 49 % ženy ku 51 % mužů.  Věkové složení dotazovaných vypadá takto méně než 26 let 13 %, mezi 26 a 40 lety 37 %, mezi 40 – 60 let 42 % a nad 60 let 8%.

  

Vyjádřete pocit bezpečí v místě vašeho bydliště

 

V oblasti bezpečnosti pociťují 3 % dotazovaných naprostý pocit bezpečí, 41 % pocit částečného bezpečí, oproti tomu 47 % obyvatel vyjádřilo pocity částečného ohrožení a 9 % dotazovaných se cítí ohroženo.

1

Jste dostatečně informováni o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno?

 

Na tuto otázku informovanosti o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno, odpovědělo kladně 8 % dotazovaných,  37 % obyvatel má hrubou představu o velikosti MKDS, 50 % vím o MKDS, ale nemá představu o počtu  a  5 % není informováno.

 

2


Podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)?


Rozšíření kamerového systému podporuje 77 % dotazovaných, 15 % neví a 8 % nepovažuje rozšíření za nezbytně nutné. 


3

 

 Hodnotíte městský kamerový dohlížecí systém jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě?

  

Městský kamerový dohlížecí systém jako nástroj pro posílení bezpečnosti kladně hodnotí 59 % dotazovaných, 15 % neví a záporně se vyjádřilo 25 % dotazovaných.

  

4

 

Pokud se pohybujete v území monitorovaném městským kamerovým dohlížecím systémem  pociťujete vyšší pocit bezpečí?

 

38 % dotazovaných pociťuje vyšší pocit bezpečí, pokud se pohybuje v území monitorovaném Městským kamerovým dohlížecím systémem, naopak 39 % dotazovaných nemá vyšší pocit bezpečí a 23 % neví.

 

5

 

Jste dostatečně informováni o práci Asistentů prevence kriminality (APK)?

  

Na otázku informovanosti o práci Asistentů prevence kriminality (APK), speciálně školených pomocníků strážníků Městské policie Kladno, odpovědělo kladně 13 % dotazovaných, 72 % obyvatel je částečně informováno a ví o jejich existenci a 15 % není informováno.

  

6

 

Hodnotíte asistenty prevence kriminality jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě?

 

APK jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě hodnotí kladně 14 % dotazovaných, 47 % neumí posoudit a záporně se vyjádřilo 39 % dotazovaných.


7

 Příloha č. 1

2019

2020

2021

2022

2023

Celkový počet přestupků

16 710

12 687

7614

7219

12 640

Z toho -  noční stání

 

 

 

 

 

            - stání na zeleni

1 100

633

343

389

376

            - zákazové značky

4 463

2 045

2051

1962

995

            - pěší zóna

3 147

66

49

16

327

            - stání na chodníku

1 219

2 409

1 423

1 343

3 180

            - veřejný pořádek

1 219

745

451

587

603

            - proti majetku 

58

237

153

356

318

            -  zóna plac. stání

690

504

245

13

4

            - vyhrazené parkoviště

336

264

289

522

555

překročení povol. rychlosti

3 744

2 806

585

0

348

            - ostatní přestupky

1 875

2 978

2025

2031

5 934


Příloha č. 2

Druh přestupku

2022

2023

Meziroční srovnání

Index 2023 na 10 tis. obyvatel

 

Proti veřejnému pořádku

587

603

16

88

 

Proti občanskému soužití

68

61

                    -7

 

9

Proti majetku

356

318

-38

 

46

Proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

213

210

-3

31


Druh přestupku

2021

2022

Meziroční srovnání

Index 2022 na 10 tis. obyvatel

 

Proti veřejnému pořádku

451

587

136

 

84

Proti občanskému soužití

54

68

                     14

 

9

Proti majetku

153

356

203

 

51

Proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

144

213

  69

30


Druh přestupku

2020

2021

Meziroční srovnání

Index 2021 na 10 tis. obyvatel

 

Proti veřejnému pořádku

756

451

-        305

65

 

Proti občanskému soužití

65

54

-        11

 

8

Proti majetku

262

153

-        109

 

22

Proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

181

144

-        37

21


Druh přestupku

2019

2020

Meziroční srovnání

Index 2020 na 10 tis. obyvatel

 

Proti veřejnému pořádku

1 233

756

-        477

109

 

Proti občanskému soužití

57

65

8

 

9

Proti majetku

224

262

38

 

37

Proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

338

181

-157

26


 
Zodpovídá:
Milan Krupka, DiS.
Vytvořeno / změněno:
19.1.2024 / 19.1.2024
Hlasujte
Líbí 67%
Nelíbí 33%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 01 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies